อนุทิน #129477

อย่าคิดเปลี่ยนแปลงใครหากเขาไม่เห็นคุณค่าในการเปลี่ยนตนเอง

                                                 ธรรมทิพย์

เขียน:

ความเห็น (0)