อนุทิน 129477 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

อย่าคิดเปลี่ยนแปลงใครหากเขาไม่เห็นคุณค่าในการเปลี่ยนตนเอง

                                                 ธรรมทิพย์

  เขียน:  

ความเห็น (0)