อนุทิน 129347 - บุษยมาศ

บุษยมาศ

มนุษย์เราเกิดมาเพื่อการเรียนรู้ ในวัยเด็กเล็กก็เรียนรู้ในเรื่องของการสื่อสาร การอยู่ร่วมกับคนอื่นให้ได้ การเอาตัวรอดจากสิ่งต่าง ๆ เช่น การช่วยเหลือตนเองเพื่อให้มีชีวิตสามารถอยู่รอด...ในวัยเด็กประถม + มัธยม ก็เรียนรู้เพื่อให้ทราบถึงวิชาการเบื้องต้น ในวัยเข้าสู่มหาวิทยาลัยเรียนรู้ก็เพื่อเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่วัยทำงานหาเลี้ยงชีพตนเอง ในวัยทำงานก็เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ เพื่อเป็นการพัฒนาตนเอง นี่กระมัง!!! สิ่งเหล่านี้ ที่มนุษย์เราเรียนรู้มาตลอด เขาจึงบอกว่า "คนเราเกิดมาเพื่อการเรียนรู้ ๆ ตลอดชีวิต"

 

 

 

เขียน 16 Sep 2013 @ 12:13 () แก้ไข 16 Sep 2013 @ 12:17, ()


ความเห็น (0)