อนุทิน #129288

จงพึ่งตนเองจนสามารถเป็นที่พึ่งของผู้อื่น

                                                      ธรรมทิพย์
                                                 ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖


เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)