อนุทิน 129288 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

จงพึ่งตนเองจนสามารถเป็นที่พึ่งของผู้อื่น

                                                      ธรรมทิพย์
                                                 ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖


  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)