อนุทิน 12926 - มะปรางเปรี้ยว

  • จัดการเรื่องลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว รอดูผลผ่านระบบอีก 2 อาทิตย์
  • จัดการติดโปสเตอร์งาน BarCampSongkhla ที่คณะแล้ว
  • หาหนังสือที่ต้องการยังไม่ได้
เขียน 24 Jun 2008 @ 14:23 ()


ความเห็น (0)