อนุทิน 129076 - สุนิสา ทองชุม

สัปดาห์ที่ 17 วันที่ 2-6 กันยายน 2556

       เริ่มเข้าจะสูู่สัปดาห์ของการสอบการภาคเข้ามาทุกที การจัดการเรียนการสอนก็ต้องเร่ง เพราะเหลืออีกสองสัปดาห์ก็จะมีการสอบปลายภาค การสอนที่เป็นไปอย่างล้าช้าเนื่องจากทางเรียนมีการปิดภายใน จึงทำให้การจัดการสอนของครูเป้นไปอย่างเร่งรีบเพื่อที่จะสอนให้ทันกับเรื่องที่จะสอบในปลายภาค

เขียน 09 Sep 2013 @ 13:02 () แก้ไข 09 Sep 2013 @ 13:03, ()


ความเห็น (0)