อนุทิน 128856 - บุษยมาศ

บุษยมาศ

         ฉันเป็นคนทำงานที่มีระบบ ในเมื่อปัจจุบันการทำงานยังไม่เป็นระบบ ฉันต้องเริ่มทำ เพราะไม่เช่นนั้น กระบวนการในการทำงานของฉันในฐานะงานเกี่ยวกับบุคคล ฉันจะต้องเหนื่อยที่จะตอบ เพราะทุกคนไม่รู้จักทิศทางของตนเอง...สิ่งที่จะเป็นเข็มทิศในการเดินทางของฉัน นั่นคือ ให้ทุกคนในมหาวิทยาลัยร่วมกันสร้างวัฒนธรรมองค์กรร่วมกันให้ได้ก่อน นี่คือ จุดแรกของมหาวิทยาลัยที่จะต้องเริ่มในการทำงานของภาครัฐแนวใหม่ จะได้ตอบโจทย์ กพร. สมศ. สกอ.ได้ และกระบวนการบริหารจัดการก็จะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน...

 

เขียน 04 Sep 2013 @ 17:40 ()


ความเห็น (0)