อนุทิน 128846 - สุนิสา ทองชุม

สัปดาห์ที่ 15 วันที่ 19 -23 สิงหาคม 2556

          สัปดาห์นี้สอนนักเรียนสามวัน คือ จันทร์ อังคารและพุธ เนื่องจากวัน พฤหัสบดีและวันศุกร์ มีการจัดโครงการค่ายดาาราศาสตร์ให้กับนักเรียนชั้น ป. 5 จึงไม่ได้สอนนักเรียนชั้น ป.6 แต่ก็ได้ฝากครูประจำชั้นดูแลนักเรียนและให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในชั่วโมงเรียน

เขียน 04 Sep 2013 @ 12:41 ()


ความเห็น (0)