อนุทิน 128845 - สุนิสา ทองชุม

  ติดต่อ

สัปดาห์ที่ 14 วันที่ 12-16 สิงหาคม 2556

     สัปดาห์นี้การทำงานก็เป็นเหมือนกับทุกสัปดาห์ที่ผ่านมา วันจันทร์ต้องปฎิบัติหน้าที่ในการยืนเวรหน้าประตูโรงเรียน ส่วนการจัดการเรียนการสอนก็เป็นไปตามปกติค่ะ

  เขียน:  

ความเห็น (0)