อนุทิน 128759 - p'yorm

p'yorm

และแล้วอีกหนึ่งฝันก็เป็นจริง  ผ่านการคัดเลือกจากกลุ่มพื้นที่การศึกษา ศูนย์เครือข่ายอำเภอ และเขตพื้นที่การศึกษา กับ 
รางวัล คุรุสดุดี ปี 2556  
ที่นี่ประกาศผล

ซึ่งคณะกรรมการการคัดเลือกจะมีเกณฑ์ที่กำหนดของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา  สพป.ชัยภูมิเขต 2 มีเกณฑ์ในการคัดเลือกดังนี้ 

เขียน 02 Sep 2013 @ 14:08 () แก้ไข 02 Sep 2013 @ 14:14, ()


ความเห็น (0)