อนุทิน 12875 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

มีแรงบันดาลใจที่จะเขียน Perl/Mason สูงมาก อยากเขียนจริงๆ ถ้าใช้ Mason เมื่อไหร่ก็เท่ากับเข้าถึงเทคโนโลยีของ Amazon.com

เขียน 24 Jun 2008 @ 07:56 ()


ความเห็น (0)