อนุทิน 128576 - beeman 吴联乐

beeman 吴联乐

 29 ส.ค. 2556 
  (อนุทิน๑๒๕)

ไม่ได้เขียนอนุทินหลายวันเพราะชีวิตค่อนข้างสับสนมากช่วงเปิดเทอม เนื่องจาก

  1. เป็นผู้จัดการรายวิชาศึกษาทั่วไป หมวดสังคมศาสตร์ ชื่อวิชา "การจัดการดำเนินชีวิต" ซึ่งเปิดทั้งหมด ๑๖ ตอน เป็นตอนปกติ ๑๔ ตอน ใช้ผู้สอน ๑๔ คน ใน ๑๔ ตอนนี้ บีแมนรับผิดชอบ ๑ ตอน และสอนแทน ๑ ตอน ต้องเอานิสิตมารวมกัน ปกติสอนห้องละ ๕๐ คน แต่ห้องบีแมน เพิ่มเป็น ๖๐ กว่าคน นอกจากนี้ยังมีห้องพิเศษอีก ๒ ตอน เป็นของแพทย์ ๑ ตอน และเป็นของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสารอีก ๑ ตอน เป็นเอกการท่องเที่ยว เดิมเปิดไว้ ๘๔ คน แต่ขยายจนเป็น ๑๐๐ คน  สรุปว่าบีแมนสอนวิชานี้ ๓ ตอนด้วยกัน เป็นตอนปกติ ๑ ตอน และตอนพิเศษอีก ๒ ตอน...ที่ยุ่งๆ เพราะมีคนมาหาให้เซ็นอนุญาตลงทะเบียนจำนวนมากเลยทีเดียว
  2. เป็นผู้ร่วมสอนรายวิชาศึกษาทั่่วไปหมวดวิทยาศาสตร์ ชื่อวิชา "วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน" มีสอน ๘ ตอน บีแมนสอนตอน ๑ ปกติรับนิสิต ๕๐ คน แต่ตอนนี้มีผู้มาเข้าเรียน ๖๐ คน ด้วยกัน
  3. เป็นผู้ร่วมสอนและคุมปฏิบัติการวิชา ชีววิทยาเบื้องต้น มี ๔ ตอน บีแมนรับผิดชอบตอน ๒ สอนแค่ ๑๐ คาบ และคุมปฏิบัติการอีก ๘ คาบ (ปกติควรจะได้คุม ๑๕ คาบ)
  4. สอนรายวิชาการเลี้ยงผึ้ง ปกติรับนิสิต ๑๕ คน แต่มีการขอเพิ่ม ๓ ครั้ง เป็น ๑๗,๒๒ และ ๒๖ คน ตามลำดับ ที่นิสิตมาเรียนเหตุผลที่สำคัญคือ ได้เกรดง่าย (ตามที่นิสิตคิดเมื่อเทียบกับวิชาอื่น) และเรียนแล้วไม่เครียด

      สรุปว่า รับผิดชอบเต็มๆ เป็นครูประจำชั้น ๓ วิชา ๕ ห้อง และร่วมสอน ๑ ห้อง ปฏิบัติการ ๒ ห้อง..Load สอนค่อนข้างเยอะ มีความสุข แต่ว่าชีวิตค่อนข้างสับสน เพราะสอนหลายห้อง งงๆ ทำตัวไม่ถูกว่าสอนวิชาอะไร และเรื่องไหนพูดไปแล้ว เรื่องไหนยังไม่พูด เพราะแนวการสอนคล้ายกันทุกวิชาเลย..อิอิ

 

เขียน 29 Aug 2013 @ 19:10 () แก้ไข 30 Aug 2013 @ 06:53, ()


ความเห็น (0)