อนุทิน #128468

เมื่อเราพร้อม งานก็มา วันนี้เรื่องน้ำผิดปกติ เกิดความคิดที่อยากนำกระบวนการที่เรียนมา พาทีมประชุมหารือกัน

ได้เดินไปนัดหมายผู้เกี่ยวข้อง  สุนทรียสนทนา ครุ่นคิด  ตั้งคำถาม  และช่วยกันหาคำตอบ  สิ่งที่ควรจะเป็น

เปิดโอกาสให้เจ้าของงาน

เขียน:

ความเห็น (0)