อนุทิน 128458 - ดร. แสวง รวยสูงเนิน

  ติดต่อ

ผมเคยศึกษา ปฏิจจสมุปบาท อย่างไม่ค่อยได้ "ผล" มากนัก
เพราะการศึกษา ปฏิจจสมุปบาท 12 อย่างเข้าใจได้นั้น
จะต้องประกอบด้วย "กลไก" ขององค์ธรรม ที่ทำงานอยู่ภายในโครงสร้างใหญ่

พอมาศึกษาการเกิด-ดับขององค์ธรรม และย้อนไปคิดถึง "ปฏิจจสมุปบาท"
ทำให้เข้าใจการทำงานของ "ปฏิจจสมุปบาท" มากขึ้นทันที

ไม่น่าเชื่อ หลงงงๆ และสงสัยความอีดอาดของสมองตัวเองมาตั้งนาน

อิอิอิอิอิอิ

  เขียน:  

ความเห็น (0)