อนุทิน 128436 - ยุวดี ดำหาย

สัปดาห์ที่12 เป็นสัปดาห์ที่ข้าพเจ้าต้องมาจับยอดชนปลายการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนใหม่หลังกลับจากไปราชการที่กรุงเทพฯ แต่ไม่เป็นอุปสรรคเลย การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามจุดประสงค์ที่วางไว้ นอกจากงานสอนแล้วในสัปดาห์นี้ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ซ้อมกีฑา รุ้นไม่เกิน 12 ปี ที่จะมีการแข่งขันกีฬาในเครือ อบจ. ซึ่งข้าพเจ้าต้องมีการแบ่งเวลา ให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เสียหน้าที่ในการสอน ซึ่งเป็นไปตรงตามที่คาดหมาย 

เขียน 26 Aug 2013 @ 22:26 ()


ความเห็น (0)