อนุทิน 128354 - krutoiting

krutoiting

กระบวนการทำงานในกลุ่มวิชาชีพเดียวกัน กรณีการผ่าตัดสมองของแพทย์มือ2 เมื่อเธอต้องการเป็นมือ1ในช่วงที่ฉุกระหุก ฉุกเฉินมนสนามรบ การติดต่อสื่อสารเป็รนเครื่องมือที่จำเป็น แพทย์ไม่ใช่วิศวกรรมไม่ใช่ผู้ที่มีความรู้ด้านอิเล็กโทนค

 การแก้ปัญหาอย่างหนึ่งด้วยการปิดปัญหาอย่างหนึ่งลงเป็นความเสี่ยง 50 :50และความเสียหายต่อการรักษาชีวิตทหารกล้าคนหนึ่งอาจมาถึงเร็วเกินคาดหมาย

องค์กรหนึ่งมีผู้ป่วยที่เริ่มป่วยด้วยภาวะจิต อันมีสาเหตุมาจากภาระงานที่นำไปสู่ความเครียด

แต่ด้วยความสามารถของคนทีได้ชื่อว่าป่วยเป็นโรคจิต กลับช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้น ไม่ต้องปิด 1 ชีวิตเพ ื่อนรักษาอีก 1 ชีวิต

แต่สามารถรักษาได้ทั้ง 2 ชีวิต รวมทั้งได้แก้ปัญหาให้ทหารผู้ป่วยเป็นคนไข้จิตเวช มีเพียงนักจิตวิทยาเท่านั้นที่รู็ว่าเขาป่วยโรคคิดถึงบ้าน

หากทหารอาชีพเดียวกันกลับมองย้อนไปถึงภูมิหลังและเชื่อว่าเป็นอาการของผู้ที่พยายจามรักษาเกียรติชายชาติทหารเหมือนเช่นบรรพบุรุษของเขาถึง 6 ชั่วโคตรที่รับราชการทหารมาตลอด และยอมตายในขณะปฏิบัติหน้าที่

หากกรณ๊นี้ไม่ใช่ เขาได้รับการส่งต่อและเชื่อมประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานตามสายงานบังคับบัญชา ทหารก็ยังเป็นทหารผู้รักษาไว้ซึ่งระเบียบวินัย และเขาได้รับอนุญาตให้จากสนามรบกลับสู่ครอบครัวด้วยความยินดี

มุมมองของภาพยนตร์เรื่องนี้ทำให้เห็นถึงสัมพันธภาพที่ดีของหน่วยงานต่างๆที่ทำงานร่วมกันในภารกิจเดียวกัน

ความร่วมมือผ่านการสื่อสารที่ดีย่อมนำความสุขมาให้ทุกชีวิต

เขาอาจไม่ได้เหรียญกล้าหาญในภารกิจรบ หากแต่ได้ช่วยให้วงการแพทย์สามรรถเชื่อมโยงสั่งการและดำเนินการผ่าตัดช่วยชีวิตทหารของทั้งสองหน่วยงานในเวลาเดียวกันโดยทางออนไลน์จากความสามารถของทหารที่ใครๆก็ตราหน้าว่าเป็นโรคจิต 

อีกมุมหนึ่งการทำงานที่ล้าช้าการส่งต่อเครื่องมือผ่าตัดที่ทันสมัยความล่าช้าเกิดจากความตระหนักในหน้าที่และมองไม่เห็นความสำคัญของชีวิตผู้อื่น  การแก้ปัญหาจากผบ.ที่ฉลาดเกลือจิ้มเกลือ ก็โดยจับทหารหย่อนสมรรถภาพในการทำงานคนนี้วัดความดัน และบอกเขาว่าเขาอาจต้องรับการผ่าตัดด้วยวิธีเดียวกับเพ่อนเขาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทหารนายนี้จึงเร่งทำงานจัดการส่งเครื่องผ่าตัดมาให้ เพราะกลัวว่าตัวเองจะต้องผ่าตัดแบบไม่มีเครื่องมือที่พร้อมเช่นรายอื่นๆ อย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรดี..คนแบบนี้ก็มีด้วย

เขียน 25 Aug 2013 @ 12:06 ()


ความเห็น (3)

ขออภัย ภาพยนตร์เรื่องอะไรคะ

เขียนเมื่อ 

เรียนคุณดารณี ชัยอิทธิพร

ต้องขอภัยนะคะ ที่ไม่ทราบ

ัมันเป็นซีรี่ค่ะ เป็นภาพยนตร์ชุด

พ่อบ้านเปิดดูก็ดูบ้าง แล้วคุยกันโดยไม่ได้ถามชื่อเรื่อง

ขอโทษด้วยนะคะ บังเอิญมีมุมให้ได้คิดจึงนั่งดูจนจบตอน

ขอบคุณที่สนใจค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณดอกไม้ทุกดอกจากทุกท่านค่ะ