อนุทิน 128259 - krutoiting

krutoiting

พบที่ปรึกษา ได้ข้อแนะนำที่สามารถปฏิบัติได้ไม่ยาก

เพราะร่องรอยยังเหลืออยู่ เป็นการตามเก็บเพื่อจัดระบบการทำงาน

ให้สามารถบรรลุเป้าหมายและข้อตกลง

-รวบรวม

-วิเคราสะห์

-เปรียบเทียบ

-คัดแยก

-จับลงตะกร้า

-สังเคราะห์และสรุปแต่ละตะกร้า

-ตัดสินใจเลือก จัดลำดับความสำคัญ

หลายขั้นตอนเป็นระเบียบมากขึ้นแต่ไม่ได้สร้างกรอบ หรือข้อจำกัดเพราะตัวมันเองกำหนดกรอบตามบริบท

ความพอๆกับพอสมควรกับตัวเอง

เขียน 23 Aug 2013 @ 20:38 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณทุกท่านค่ะ 

เราไม่อาจหลีกเลี่ยงการจัดการอย่างเป็นระบบได้ เพราะมันเป็นธรรมชาติของการทำงานที่ดีค่ะ

และไม่ว่าจะพยายมทำงานอ่ย่างอิสระอย่างไร แต่เราก็หนีการจัดระเบียบงานไม่พ้น 

เพราะนี่เป็นวิธีเดียวที่ช่วยให้กระบวนการคิดของเราไม่สับสนและนำไปสู่ความสบาย