อนุทิน 128150 - สุมลฑา พลรัตน์

สัปดาห์ที่ 13 วันที่5-9สิงหาคม2556 @โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร

ในสัปดาห์นี้ที่โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตรได้มีการจัดกิจกรรมมากมาย มีการร่นเวลาเรียนทำให้มีการจัดการเรียนการสอนที่น้อยลงเหลือแค่คาบละ 45 นาที ทำให้นักเรียนได้เรียนไม่ค่อยเต็มที่ทำให้การจัดการเรียนทำได้น้อยมากเเละไม่เพียงพอ ซึ่งเวลาที่เหลือจะให้นักเรียนได้เวลาเข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยสี ซึ่งนักเรียนทุกๆคนมีความกระตือรือร้นกันมากกับการเข้าสี มีการซักซ้อมกีฬา ขบวนต่างๆ และยังมีอีกกิจกรรมหนึ่งที่ทางโรงเรียนให้ความสำคัญยิ่งในสัปดาห์นี้คือ การซ้อมเข้าร่วมพิธีงานฉลองพระชนมพรรษา หรืองานวันแม่แห่งชาติ มีการซักซ้อมกิจกรรมวันเเม่ ในวันจันทร์คาบชุมนุม วันพุทธ คาบลูกเสือ เเละวันศุกร์ในคาบกิจกรรมสี ซึ่งทางโรงเรียนจะจัดกิจกรรมวันเเม่ในวันอาทิตย์ที่11 สิงหาคม เเละที่จะเข้าร่วมพิธีถวายพระพรในวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม ที่สวนสาธารณะสะพานหิน มีการซ้อมและเตรียมความพร้อมของนักเรียน นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมคือนักเรียนระดับชั้น ป.4-มใ3

ในสัปดาห์นี้มีความลำบากในเรื่องการเดินทางไปโรงเรียนเล็กน้อยเนื่องจากเกิดฝนตกตลอดเกือบทั้งสัปดาห์ 

เขียน 21 Aug 2013 @ 12:41 ()


ความเห็น (0)