อนุทิน 128092 - สุนิษา ดิษฐาภรณ์

สัปดาห์ที่ 14 ทางโรงเรียนได้มีการจัดสัปดาห์วิทยาศาสตร์ทั้งสัปดาหืโดยทางหมวดสาระวิทยาศาสตร์ได้มีการทำกิจกรรมการแสดง

ไซโชว์วิทยาศาสตร์ตอนเช้าหน้าเสาธง เพื่อที่จะดึงดูดความสนใจให้นักเรียนเข้าเยี่ยมชมภายในงาน ในงานมีการทดลองต่างๆที่น่าสนใจมากมาย ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนสนในในด้านวิทยาศาสตร์มากขึ้น เพื่อนำวิทยาศาสตร์นั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันมีทั้งภาค วิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา นักเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างมากในการทำกิจกรรมครั้งนี้ และมีการเปิดสารคดี ภาพยนต์ เกียวกับทางด้านวิทยาศาสตร์ ห้องนั้นเป็นห้องที่นักเรียนสนใจมาก เพราะสารคดี และภาพยนต์แต่ละเรื่องสามารถทำฝห้นักเรียนได้รู้จักกับธรรมชาติวิทยาศาตร์มากขึ้น

เขียน 19 Aug 2013 @ 23:50 ()


ความเห็น (0)