อนุทิน 128091 - สุนิษา ดิษฐาภรณ์

สัปดาห์ที่ 13  ในด้านการสอนในสัปดาห์ถือว่าทุกดีขึ้นมากนักเรียนตั้งใจฟังในเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี จึงทำให้มีกำลังใจในด้านการสอนขึ้นมาบ้าง สัปดาห์นี้ทางโรงเรียนได้มอบหมายให้ไปทำโมเดล และQP ขั้นตอนการปฏิบัติการทำงาน ซึ่งส่วนนี้ทำคล้ายๆเหมือนกับแผนการสอนและต้องเอามาวิเคราะห์เป็นด้านให้มองเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้น เช่น INPUT  PROCESS  OUTPUT ตามขั้นลำดับ และในสัปดาห์นี้ทางหมวดวิชาวิยาศาสตรืได้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมงาน

 

 

 

เขียน 19 Aug 2013 @ 23:42 ()


ความเห็น (0)