อนุทิน 127912 - beeman 吴联乐

beeman 吴联乐

16 ส.ค. 2556
(อนุทิน๑๑๙)

ตอนเช้าตื่นขึ้นมาความรู้ตกผลึก "วิธีจัดการกลุ่มนิสิตแพทย์ในรายวิชาการจัดการดำเนินชีวิต" ที่ยังอยากคงให้นิสิตเขียน Journal ลองเรียบเรียงความคิดออกมาก่อน

 1. ชั่วโมงแรก แบ่งนิสิตแพทย์ ๑๑๙ คน (มีชาวภูฏานมาเพิ่มอีก ๒ คน) ออกเป็น ๑๒ กลุ่ม กลุ่มละ ๑๐ คน แต่ละกลุ่มให้ตั้งหัวหน้า, เลขา และตำแหน่งอื่นๆ ตามสมควร..เขียนเบอร์โทร เครือข่ายไว้ด้วย..และให้แต่ละคาบเช็คชื่อกันเอง ส่งท้ายคาบ (เป็นใบงาน) เรียงรายชื่อตามใบรายชื่อใหญ่ โดยใส่เลขที่ไว้...ใครไม่เข้าเรียนด้วยเหตุผลอันใด
 2. ให้มีสมุดบันทึกการเรียนรู้ หรือ Journal ๑ เล่ม แต่ให้มีกลุ่มละเล่มเท่านั้น (ลดภาระการตรวจ) ส่งทุกสัปดาห์ท้ายคาบเรียนสุดท้ายของสัปดาห์ โดยมอบหน้าที่ให้ผู้ใดผู้หนึ่งเขียนหรือเวียนกันเขียน ให้ตั้งชื่อกลุ่มด้วย..
 3. ชั่วโมงแรกคุยกันเรือง แบ่งคะแนน ๓๐ คะแนนอย่างไร จะให้ทำอะไรบ้าง..และหนึ่งในนั้นมีคะแนน Journal ด้วย
 4. ท้ายคาบทุกคาบ มีเวลาให้คุยกันเพื่อตกผลึกความรู้ ๑๐-๑๕ นาที ตามความต้องการของนิสิต
 5. ในคาบประกอบด้วย ส่วนของ Lecture และกิจกรรม
 6. อาจมีเกมส์การแข่งขันกัน ซึ่งตัดสินทั้ง ๑๒ กลุ่ม แบบที่แข่งขันในวิชาภาษาไทย
 7. หัวข้อที่จะต้องถามคือ (เรียนรู้จากนิสิต)
   • GE สำคัญอย่างไร
   • เรียนห้องเดียว มีข้อดี ข้อเสียอย่างไร
   • นิสิตมาเรียนแพทย์กัน มีจุดประสงค์อย่างไร..เรียงตามลำดับความสำคัญก่อนหลัง
   • มันเหมือนวิจัยในชั้นเรียน
 8. ...คิดได้แล้วค่อยมาเพิ่ม
 9. เขียนบันทึกเรื่องราวในห้องแพทย์ กำลังคิดว่า จะเขียนในGenEd. หรือ beeman ดี เขียนเป็นอีก ๑ ซีรี่ย์
 10. สิ่งที่อาจารย์คนอื่นๆ ในกลุ่มมองไม่เห็นคือ...ตัว Journal นี่แหละคือขุมความรู้ของอาจารย์
เขียน 16 Aug 2013 @ 07:38 () แก้ไข 16 Aug 2013 @ 08:02, ()


ความเห็น (0)