อนุทิน #127894

  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนราชินีบูรณะขานรับนโยบาย ๕ ส ของฝ่ายบริหารจนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
    กลุ่มเดียวในโรงเรียน  และครูทุกคนรับเกียรติบัตรผ่านเกณฑ์ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์
  • หนึ่งความสำเร็จอันงดงามซึ่งเกิดจากความความรัก ความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว

                                                                 ธรรมทิพย์
                                                        ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)