อนุทิน 127894 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนราชินีบูรณะขานรับนโยบาย ๕ ส ของฝ่ายบริหารจนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
    กลุ่มเดียวในโรงเรียน  และครูทุกคนรับเกียรติบัตรผ่านเกณฑ์ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์
  • หนึ่งความสำเร็จอันงดงามซึ่งเกิดจากความความรัก ความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว

                                                                 ธรรมทิพย์
                                                        ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖

เขียน 15 Aug 2013 @ 21:22 () แก้ไข 16 Aug 2013 @ 06:46, ()


ความเห็น (0)