อนุทิน 127795 - beeman 吴联乐

beeman 吴联乐

13 ส.ค. 2556
(อนุทิน๑๑๗)

วันนี้เริ่มต้นด้วยการมาให้อาหารผึ้งตอนเช้า 7 โมง ถึง 8.45 น.

แล้วต่อด้วยการประชุมทั้งวัน

 1. 9 โมงประชุมว่าด้วยสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ส่วนของการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นกรรมการระดับม.ต้น มี 20 โครงการเข้าประกวด..และเพื่อเป็นกำลังใจ..เดิมให้รางวัลประมาณ 4 รางวัล แต่ปีนี้ให้ถึง 11 รางวัล 2 ทอง 3 เงิน 3 ทองแดง และ 3 ชมเชย
  • ติดตั้งโครงงานวันที่ 16 สิงหาคม 2556
  • ตัดสินวันที่ 17 สิงหาคม 2556
  • จัดแสดงโครงงานวันที่ 18-20 สิงหาคม 2556 (วันที่ 18 สิงหาคม 2556 เป็นวันอาทิตย์-จากสถิติ ถ้าจัดงานวิทยาศาสตร์วันอาทิตย์คนจะมาน้อยกว่าวันธรรมดา-ค่อนข้างมาก)
 2. 10 โมงประชุม ผู้สอน General Education วิชา วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (Science in everyday life) มีดร.ศราวุฒิ เถื่อนถ้ำ (ภาควิชาฟิสิกส์) เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย..
  • ดร.อัญชลี สิริกุลขจร (ภาควิชาเคมี)
  • ดร.อัจฉรา อิ่มคำ (ภาควิชาเคมี)
  • ดร.มลิวรรณ นาคขุนทด (ภาควิชาชีววิทยา)
  • อ.สมลักษณ์ วงศ์สมาโนดน์ (ภาควิชาชีววิทยา)
  • ตอนแรกคุยกันถึงว่าจะมีเนื้อหาอะไรบ้าง ซึ่งแบ่งเป็น 4 Part ด้วยกัน คือ Earth Science, เคมี, ชีววิทยา และฟิสิกส์ ต่อมาคุยกันเรื่องจะแบ่งคะแนนกันอย่างไร จาก 100 คะแนน ตกลงแบ่งกันสาขาละ 25 คะแนน โดยเป็นคะแนนสอบ สาขาละ 15 คะแนน รวมเป็น 60 คะแนน และคะแนนกิจกรรม 40 คะแนน
  • บีแมนเห็นตัวเลขแบบนี้แล้วตกใจ เพราะสอบเยอะ เด็กสายศิลป์จะตกกันระนาว เลยเสนอใหม่ ให้คะแนนสอบเป็น 40 คะแนน และคะแนนไม่สอบเป็น 60 คะแนน
  • คะแนนไม่สอบ 60 คะแนน แบ่งเป็นกิจกรรมในห้อง 40 คะแนน ผู้สอนประจำห้อง เป็นผู้ให้คะแนนส่วนนี้ (ผู้สอน 1 คน สอนเนื้อหา 4 ส่วนด้วยกัน และดูแลนิสิต 50 คน-คล้ายๆ ระบบครูประจำชั้น)
  • เหลืออีก 20 คะแนน แบ่งเป็นคะแนน วินัยและการมีส่วนร่วม 10 คะแนน (เข้าชั้นเรียน)
  • 10 คะแนนสุดท้ายเป็นคะแนนกิจกรรมที่มีการประกวดกันระหว่างห้อง แต่ละห้องแสดง 1 ผลงาน อาจเป็นละครวิทยาศาสตร์ หรือ Science Show (แบบ Art)
  • ข้อเสนอส่วนใหญ่เป็นไปตามที่บีแมนเสนอ..นี่เท่ากับทำบุญกุศล ทำให้นิสิตไม่ค่อยตกในวิชานี้ โดยเฉพาะพวกเอกนาฏศิลป์...
 3. 11 โมง ประชุมภาควิชาชีววิทยา ว่าด้วยเรื่อง สอวน., ประกันคุณภาพเกี่ยวกับเรื่องหลักสูตรการสอน, สัปดาห์วิทยาศาสตร์ส่วนนิทรรศการ...ระหว่างประชุมก็เลี้ยงข้าวด้วย บีแมนได้ผัดไทเจ..ประชุมเสร็จบ่ายโมง
 4. ไปต่อด้วยการประชุมคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อแถลงผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน มีเรื่องประกันคุณภาพภายใน ที่คณะได้คะแนน 4.73 และคะแนนส่วนของงานวิจัย และเป้าหมายที่คณะวิทยาศาสตร์จะเป็น 1 ใน 5 ของคณะวิทยาศาสตร์ ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์/จำนวนอาจารย์ มากเป็นอันดับ 5..ครั้งนี้เป็นการประชุมที่สั้นที่สุด ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงกว่าๆ ก็เสร็จเรียบร้อย..บีแมนกลับมาที่ภาควิชาฯ ไม่เกิน 2 โมงครึ่ง..
  • แล้วก็ไปคุยปรับทุกข์กับป้าติ๋ม (ศิริวรรณ ต่วนโต) อยู่ราวๆ 2 ชั่วโมง (ความจริงก็ไม่มีความทุกข์อะไร แต่ว่าประชุมทั้งวัน เลยไปคุยคลายเครียดเล็กน้อย-ไปรับฟังความทุกข์ของป้าติ๋ม มากกว่า..อิอิ)
  • พอดีนึกได้ว่าพรุ่งนี้มีประชุม "การแข่งขันประกวดสื่อการสอนทางวิทยาศาสตร์" ตอน 10.00 น. แต่ว่าบีแมนมีประชุมซ้อนประชุม เลยจะไม่เข้าประชุมกรรมการชุดนี้ (บีแมนโทรไปสอบถามฝ่ายเลขาฯแล้วว่าจะมาตามเรื่องภายหลัง) ..แต่จะไปประชุมรายวิชาการจัดการดำเนินชีวิตแทน (เป็นประธานในที่ประชุมด้วย)

 

เขียน 13 Aug 2013 @ 20:36 () แก้ไข 13 Aug 2013 @ 21:09, ()


ความเห็น (0)