อนุทิน 127342 - คุณมะเดื่อ

วันนี้เด็ก ๆ มาฝึกซ้อมตามที่คุณมะเดื่อนัดหมายไว้  ทีมหนังสือเล่มเล็กไม่ได้มา 1 คน  นอกนั้นครบ 

 รายการที่ซ้อมยากซ้อมเย็นที่สุด ก็เห็นจะเป็น " เรียงความและคัดลายมือ " เพราะเด็ก ๆ ไม่มีแววเลย 

 เรียงความเป็นสุดยอดแห่งภาษาไทย  ต้องอาศัยทักษะของการอ่าน และการเขียน  เด็ก ๆ เดี๋ยวนี้ รู้เยอะ 

 แต่ไม่ได้รู้เพราะการอ่าน  ประกอบกับไม่ชอบเขียน จึงเขียนเรียงความไม่เป็น  แต่คุณมะเดื่อก็ฝึกซ้อมไป

ก่อน  ถ้าพอส่งลงสนามได้ก็ส่ง  ไปไม่ได้ก็ไม่ส่ง

เขียน 03 Aug 2013 @ 13:36 ()


ความเห็น (4)

เป็นกำลังใจให้คุณโยมมะเดื่อ และเด็กๆ

เขียนเมื่อ 

นมัสการพระคุณเจ้า  ขอบพระคุณยิ่งสำหรับกำลังใจจ้ะ

เขียนเมื่อ 

เป็นหนึ่งกำลังใจนะคะ...

เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณมาก ๆ จ้ะ ท่าน ดร.พจนา