อนุทิน 127253 - สุมลฑา พลรัตน์

สัปดาห์ที่ 11วันที่ 22-26 กรกฏาคม 2556

สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สำหรับการสอบกลางภาคของนักเรียนโรงเรียนพุทธมงคลนิมิตรเเละเป็นสัปดาห์ที่มีวันหยุดสองวัน คือ วันอาสาฬหบูชาเเละวันเข้าพรรษาเมื่อเปิดเรียนมาในวันพุธก็จะเป็นวันสอบกลางภาควันเเรกของนักเรียนชั้น ม.1-ม.3 ส่วนวันพฤหัสบดีจะเป็นวันสอบกลางภาควันเเรกของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6  ดิฉันได้รับมอบหมายให้ไปช่วยเช็คเเละเดินข้อสอบที่ห้องวิชาการ เเละบางวิชาที่ครูคุมสอบติดภารกิจดิฉันก็ได้ไปคุมสอบแทนซึ่งถือว่าเป็นประสบการณ์ที่เราไม่เคยได้ทำเเละได้มาทำจริงๆในการมาฝึกสอนที่โรงเรียนซึ่งเป็นงานที่เราต้องเรียนรู้ไปได้ด้วยตนเองเเละเราสามารถนำไปใช้ได้จริงๆในอนาคต การมาคุมสอบในวิชาเเรกก็ยังทำอะไรไม่ค่อยถูก เย็บข้อสอบไม่เป็นเลยต้องไปถามครูข้างๆห้องให้ช่วยสอน เเต่พอวิชาต่อไปเราก็สามารถทำได้ด้วยตนเองถือว่าว่าการมาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในโรงเรียนนี้ทำให้เราได้สามารถเรียนรู้อะไรได้หลายๆอย่างเเละสามารถนำไปใช้ได้จริงในอนาคต

เขียน 01 Aug 2013 @ 14:53 () แก้ไข 01 Aug 2013 @ 15:05, ()


ความเห็น (0)