อนุทิน 127252 - สุมลฑา พลรัตน์

สัปดาห์ที่ 10วันที่ 15-19 กรกฏาคม 2556 

สัปดาห์เป็นสัปดาห์สำหรับหรับการเตรียมตัวสำหรับการสอบกลางภาคสำหรับนักเรียน ซึ่งจะการการสอบในวันที่24-26 กรกฏาคมนี้ ในสัปดาห์นี้สำหรับการจัดการเรียนการสอนก็จะเป็นการติวก่อนสอบในเนื้อหาที่นักเรียนสอบมาทั้งหมดเพื่อให้นักเรียนได้ไปเตรียมตัวสอบ  

ในสัปดาห์หน้าจะเป็นวันอาสาฬหบูชา เเละวันเข้าพรรษา ในสัปดาห์นี้ทางโรงเรียนพุทธมงคลนิมิตรจึงได้จัดโครงการบวชธรรมจารี สำหรับนักเรียนผู้หญิงชั้นม .1 ทุกคนในวันพฤหัสบดีที่18-วันอาทิตย์ที่21กรกฏาคม  จึงทำให้วันพฤหัสเเละวันศุกร์ไม่มีนักเรียนหญิงชั้น ม.1 มาโรงเรียน เเต่นักเรียนชายต้องมาเรียนตามปกติ ทางโรงเรียนจึงได้จัดครูให้ไปสอนนักเรียนผู้ชาย ม.1 ซึ่งดิฉันได้จัดให้ไปสอนนักเรียนชาย ม.1 กลุ่มที่3  ในวันศุกร์ในคาบที่1  การเรียนการสอนในวันนั้นค่อยข้างจะลำบากเพราะนักเรียนผู้ชายสองห้องมาร่วมกัน เเละนักเรียนมักจะไม่ค่อยฟังมักจะเล่นเป็นส่วนใหญ่ ดิฉันจึงแก้ปัญหาโดยการให้นักเรียนเเข่งกันเล่นเกมส์คณิตศาสตร์ซึ่งจะเป็นที่ชื่นชอบของนักเรียนชายในกลุ่มนี้ จึงทกให้การปฏิบัติตามคำสั่งเป็นไปด้วยความราบรื่น

เขียน 01 Aug 2013 @ 14:50 ()


ความเห็น (0)