อนุทิน 126836 - สุมลฑา พลรัตน์

สัปดาห์ที่ 9 วันที่ 8-12 กรกฏาคม 2556 โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร

ในสัปดาห์นี้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามปกติจะจะได้สอนนักเรียนไม่เต็มเวลาสักห้องเลย เมื่อวัยจันทร์เป็นคาบเรียนของนักเรียนชั้น ป.4/1 นักเรียนต้องล้างห้องเรียนเเละปัดกวาด เช็ด ถู ห้องเรียน ทำให้เสียเวลาไป 1คาบ เเละ เมื่อถึงคาบเรียนของห้องอื่นๆนักเรียนต้องไปตรวจสุขภาพจึงทำให้เสียเวลาในการจัดการเรียนการสอน               แต่ในสัปดาห์นี้ การจัดการเรียนการสอนก็สอนในเรื่องปัจจัยที่จำเป็นต่อการสังเคราะห์แสงของพืชซึ่งเมื่อครูถามคำถามนักเรียนไปนักเรียนก็สามารถตอบครูกลับมาได้เพราะเรื่องที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนนี้นักเรียนก็จะเรียนผ่านมาเเล้ว เเต่เมื่อให้นักเรียนกลับไปทำการบ้านนักเรียนส่วนใหญ่ก็จะไม่ส่งการบ้านเหมือนปกติที่ผ่านมา ครูก็ต้องหาวิธีการแก้ปํญหา คือการทำโทษ หรือการหักคะเเนน 

สัปดาห์นี้ต้องออกข้อสอบกลางภาคเรียนที่1/2556 ซึ่่งนักเรียนจะสอบในวันที่24-26กรกฏาคมนี้

เขียน 24 Jul 2013 @ 12:35 ()


ความเห็น (0)