อนุทิน 126757 - Tawandin

Tawandin

กิจกรรมเพื่อสุขภาพดี ชุด บริหารกายบริหารจิต

วันเพ็ญอาสาฬหบูชา ๒๕๕๖

             

... ตั้งจิต ตั้งใจ ฝึกวินัยในการดูแลสุขภาพกาย-จิตตนเองอย่างจริงจังและต่อเนื่องตลอดพรรษา

... ออกกำลังกายแบบเดินและวิ่ง ไม่สะดวกหลายอย่าง ทั้งเวลาและสถานที่ไม่ลงตัว

... วันนี้ เริ่มบริหารท่า โยคะ ชุด "สุริยนมัสการ" ๑๒ ชุด ใช้เวลาเกือบชั่วโมง

... สวดมนต์ ฟัง เวียนธรรม ยามค่ำ และแล้วฝนก็เทลงมาช่วงสามทุ่มกว่า

... พี่น้อง ลูกหลานเวียนกันมา "กราบพระประจำบ้าน" คือคุณยาย ตั้งแต่เมื่อเย็นวานจนถึงเย็นวันนี้

... โอกาสดีได้ซ่อมเก้าอี้ให้คุณยาย ซ่อมกันสาด ซ่อมท่อน้ำก๊อกน้ำ ...ขอบคุณพี่ชายยิ่งนัก

... การเจริญสติ สมาธิในกิจประจำวัน เริ่มติดเครื่องเดินได้พอใช้

...ชนะตนเองได้เพียงน้อย กำลังใจเริ่มตั้งมั่นขึ้น...ค่อยๆปรับ...ฟื้นคืนศรัทธาในตนเอง สู้ สู้ สู้ สาธุ

   ในยามจันทร์คืนเพ็ญ มิอาจฝ่าเมฆฝน แสดงตน ณ ฟากฟ้า ... อึ่งอ่าง บรรเลงเพลงเหง่งหง่าง

                              ค่ำคืน อาสาฬหบูชา จันทร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖

เขียน 22 Jul 2013 @ 22:37 ()


ความเห็น (0)