อนุทิน 126633 - สุกัญญา ศรีสมุทร

สัปดาห์ที่ ๙ ระหว่างวันที่ ๘-๑๒ ของเดือนกรกฎาคม

               การจัดการเรียนการสอนในสัปดาห์นี้ไม่มีการเรียนการสอนเนื่องจาก  ทางโรงเรียนมีการซ้อมกีฬาเทศบาลต้องพานักเรียนไปฝึกซ้อมกีฬาประเภทต่างๆเช่น กรีฑา  ฟุตซอล  ตะกร้อเป็นต้น  และมีการซ้อมขบวนพาเหรด  พิธีเปิดสนามที่สนามสุระกุล   จึงทำให้ไม่มีการเรียนการสอนในสัปดาห์นี้   คุณครูทุกท่านที่โรงเรียนจึงมีหน้าที่ในการฝึกซ้อมและควบคุมกีฬาต่างๆ    

               ในสัปดาห์นี้จึงไม่มีการจัดการเรียนการสอน

                


เขียน 19 Jul 2013 @ 20:40 ()


ความเห็น (0)