อนุทิน 126452 - สุมลฑา พลรัตน์

สัปดาห์ที่ 8 ระหว่างวันที่ 1-5 กรกฎาคม 2556

สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ 8 เเล้วระยะเวลาเริ่มผ่านมาได้เกือบครึ่งทางเเล้วการปรับตัวทุกอย่างดีขึ้น สำหรับด้านการจัดการเรียนการสอนในสัปดาห์นี้ทำการทดสอบ เรื่อง ปัจจัยที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช จากภาพรวมจะมีนักเรียนประมาณ90%ที่ทำแบบทดสอบได้ เเละมีคะเเนนผ่านครึ่งของเเบบทดสอบทั้งหมดเเละจะมีนักเรียนประมาณ 10%ที่ทำแบบทดสอบไม่ผ่าน ซึ่งนักเรียนกลุ่มนี้มักจะไม่ตั้งใจเรียนในห้องเรียนชอบชวนเพื่อนเล่นอยู่ตลอดเวลา เเละจะมีนักเรียนบางคนที่อ่านหนังสือไม่ออกเเละเขียนหนังสือไม่ได้ แต่ครูจะอ่านข้อสอบให้ฟังเเล้วเเต่นักเรียนก็ยังทำข้อสอบไม่ผ่านซึ่งครูจะต้องหาวิธีการแก้ปัญหากับนักเรียนกลุ่มนี้ด้วยการให้นักเรียนทำงานเพิ่มมากกว่านักเรียนคนอื่นๆ แแต่ผงปรากฏว่านักเรียนจะไม่ส่งงานที่ครูมอบหมายให้ไป ซึ่งครูต้องหาวิธีการเเก้ปัญหานี้อีกต่อไป

เขียน 15 Jul 2013 @ 11:58 ()


ความเห็น (0)