อนุทิน 126301 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์

 • ค่ำนี้ฉันไปสอนนักเรียนสัมมาิสิกขาที่ปฐมอโศกเรื่องโคลนติดล้อ
  ได้อ่านและวิเคราะห์บทความของอัศวพาหุซึ่งพูดถึงอุปสรรคและปัญหา
  ที่กีดขวางความเจริญของประเทศ ๑๒ ตอน
 • จนบัดนี้กาลเวลาผ่านไป ๙๘ ปีแล้ว...ดูเหมือนโคลนนั้นกลับติดแน่นพอกพูนเพิ่มปริมาณ
  ยากที่จะแกะออกได้หมด
 • อนาคตบ้านเมืองจะเป็นอยางไร ? เมื่อทุนนิยมมีอำนาจมากกว่าคุณธรรม
  คนเก่งที่เห็นแก่ตัวมีมากกว่าคนดีที่เสียสละ       
 • อากาศฟ้าหลังฝนยามนี้ช่างเย็นนักหากแต่ความวิตกกังวลที่มีต่อบ้านเมืองดูเหมือนจะเย็นยะเยือกยิ่งกว่า
                                                                                                            ธรรมทิพย์
                                                                                                        ๑๑ กรกฎาคม  ๒๕๕๖

                                    

เขียน 11 Jul 2013 @ 21:53 () แก้ไข 11 Jul 2013 @ 22:03, ()


ความเห็น (0)