อนุทิน 126118 - แสงแห่งความดี...

  ติดต่อ

สังเกตว่า...บันทึกที่เขียนเกี่ยวข้องกับครอบครัวมีการเข้ามาอ่านของสมาชิกผู้ทรงเกียรติในชุมชนแห่งนี้มากเกิินคาดหมาย

วันนี้ ลองเขียนบันทึกทางวิชาการดูมั่ง ว่า...จะมีผู้สนใจไหม?


http://www.gotoknow.org/posts/541602

  เขียน:  

ความเห็น (0)