อนุทิน 126118 - แสงแห่งความดี...

สังเกตว่า...บันทึกที่เขียนเกี่ยวข้องกับครอบครัวมีการเข้ามาอ่านของสมาชิกผู้ทรงเกียรติในชุมชนแห่งนี้มากเกิินคาดหมาย

วันนี้ ลองเขียนบันทึกทางวิชาการดูมั่ง ว่า...จะมีผู้สนใจไหม?


http://www.gotoknow.org/posts/541602

เขียน 06 Jul 2013 @ 18:53 ()


ความเห็น (0)