อนุทิน #125782

จัดการน้ำเหนือ โดยลืมน้ำหนุน แต่เรื่องยังวุ่น ก็เพราะน้ำเงิน...

เขียน:

ความเห็น (3)

มีความหมายแฝงเร้นค่ะ

ฝันดีค่ะ


จัดการน้ำเหนือ โดยลืมน้ำหนุน แต่เรื่องยังวุ่น ก็เพราะน้ำเงิน..

จะแปลว่าอย่างไรหนอ ????

คำบรรยายภาพนี้ บ่งบอกได้ว่า อะไรคืออะไร???