อนุทิน 125725 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์

  • "...มองสิ่งไม่ดีของคนอื่นแล้วใจเป็นทุกข์แล้วเราจะมองทำไม
ทำไมไม่เลือกมองสิ่งดี ๆ ของเขา..."

  • "โลกไม่ได้วุ่นวายเลย  เราส่งความคิดไปวุ่นวายกับโลกเอง

ความทุกข์ก็ไม่มี  แต่เราส่งจิตเอาความทุกข์ไปเกาะกับจิตนั่นเอง"

                             (ธรรมะก่อนนิทราจากลูกศิษย์หลวงพ่อสนอง)


เขียน 25 Jun 2013 @ 22:47 () แก้ไข 25 Jun 2013 @ 22:48, ()


ความเห็น (0)