อนุทิน 125653 - สุกัญญา ศรีสมุทร

สัปดาห์ที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๑ ของเดือนมิถุนายน

               การจัดการเรียนการสอนในสัปดาห์นี้เป็นไปตามปกติเหมือนกับสัปดาห์ที่ผ่านมา    ในสัปดาห์นี้ได้มีการทดสอบหลังเรียนเรื่อง  พืชมีดอกและพืชไม่มีดอก  การทดสอบในครั้งนี้เด็กนักเรียนให้ความสำคัญมากเนื่องจากเด็กนักเรียนแต่ละคนอยากได้คะแนนเก็บเยอะๆ   จึงทำให้การคุมชั้นในครั้งนี้เป็นไปได้อย่างง่ายดาย

          วันศุกร์ที่ ๒๑  ได้รับมอบหมายให้ช่วยงานฝ่ายวิชาการในการจัดเรียงและเย็บข้อสอบวิชาภาษาไทย    ซึ่งเป็นข้อสอบของเทศบาล   โดยทางโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดีได้รับผิดชอบในการทำข้อสอบรายวิชาภาษาไทยเขียน 24 Jun 2013 @ 09:43 ()


ความเห็น (0)