อนุทิน 125602 - ศิริพรรณ บูเก็ม

สัปดาห์ที่ 6

            ในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่สนุกสนานเป็นอย่างมาก เนื่องจากนี้เป็นสัปดาห์ที่มีกิจกรรมต่างๆมากมายในโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมการเลือกคณะกรรมการโรงเรียน กิจกรรมวิชาชุมนุมของนักเรียนชั้นป.4-6 และการจัดบอร์ดวัันสุนทรภู่ที่จะเกิดขึ้นใน วันที่ 26 มิถุนายนนี้ ซึ่งทุกกิจกรรมมีความซึ้ง สนุกสนานเป็นอย่างมาก วันไหว้ครู จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีตั้งแตเช้า นักเรียนทุกคนจักทำดอกไม้ ธูป เทียนมาไหว้ครู และพานดอกไม้ที่จะมีทุกห้องๆละ 2 พาน มีความสวยงามเป็นอย่างมาก นักเรียนทุกคนพร้อมใจกันร้องเพลงวันไหว้ครู ซึ่งดิฉันรู้สึกซึ้งมาก ตื้นตันมากถือว่าเป็นวันหนึ่งที่สำคัญสำหรับการเป็นครู ส่วนตอนบ่ายเป็นการเลือกคณะกรรมการโรงเรียน ซึ่งมีความสนุกสนานเป็นอย่างมาก นักเรียนทุกคนลุ้นกับผู้สมัครในแต่ละทีม ในครั้งมีนักเรียนที่ลงสมัครนั้นมีความหลากหลายทั้งทีมผู้หญิงล้วนจากทีมป.6 และป.5 หรือคละกันระหว่างชายหญิง ซึ่งนโยบายส่วนใหญ่ของแตละทีม คือ การพัฒนาทั่วทั้งบริเวณโรงเรียนให้มีความสะอาดมากกว่าเดิม ส่วนกิจกกรมชุมนุมที่มีวิทยากรภายนอกมาจัดกิจกรรมให้ ดิฉันได้รับให้ดูแลนักเรียนวิชา การทำอาหาร ในสัปดาห์มีการทำ ก๋วยเตี๋วยคั่วไก่ นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทำ เช่น การหั่นไก่ การปอกกระเทียม หั่นผักชี ได้ลงมือผัดเองด้วยและนักเรียนได้ชิมกันทุกคน มีความอิ่ม สุกสนาน ได้ความรู้มากมายจากวิทยากรร่วมทั้งตัวดิฉันด้วยก็ได้รับความรู้จากการทำอาหารที่ไม่เคยทำมาก่อน

            ส่วนการสอนนั้นสัปดาห์นี้เริ่มให้นักเรียนชั้นป.5 ทดลองการเพาะเมล็ด โดยให้นักเรียนทุกคนนำเมล็ดถั่วเขียวมาเพาะเมล็ดถั่วเขียวในถุงยา นักเรียนทุกคนก็นำกันมาอย่างมากมาย แล้วให้กลับไปสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่บ้านเป็นระยะเวลา 5 วัน และบันทึกการเปลี่ยนแปลงของต้นถั่วเขียวทุกวัน นักเรียนก็มาบอกกับดิฉันว่า ครูถั่วเขียวหนูมันงอกต้นยาวเลย บางต้นก็งอกแล้วแต่โตไม่เท่ากันครับ ดิฉันก็ได้เน้นย้ำให้บันทึกผลการทดลองการเปลี่ยนแปลงที่ตนเองสังเกตเห็นด้วย

           ส่วนการสอนชั้นป. 6 ส่วนใหญ่ให้นักเรียนทำงานเป็นกลุ่ม สัปดาห์นี้ให้นักเรียนนำเสนอผลงานระบบย่อยอาหาร นักเรียนทุกคนได้มีโอการสนำเสนอทุกคน และเปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถถาม-ตอบซึ่งกันและกัน ระหว่างคนที่นำเสนอและนักเรียนที่ฟัง แต่นักเรียนเกือบทุกกลุ่มเกิดปัญหาเดียวกันคือ การนำเสนอผลงานที่ไม่ได้เตรียมตัวมาก่อน ทำให้เวลานำเสนอผลงานนั้นเป็นการอ่านให้เพื่อนๆ ในห้องฟัง ดิฉันก็ได้บอกว่า การนำเสนอนั้นทุกกลุ่มจะต้องไปเตรียมความพร้อมด้านเนื้อหามาก่อน เช่นการทำความเข้าใจในเนื้อหาที่กลุ่มตนเองต้องนำเสนอ เป็นต้น

          ในการเป็นครูนั้นดิฉันคิดว่าเป็นวิชาชีพที่น่าภาคภูมิใจ และถึงแม้ว่าดิฉันจะเป็นแค่นักศึกษาฝึกสอน ก็รู้สึกว่าการเป็นครูนั้นเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจ ทำให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้อย่างเต็มความสามารถของตนเองเขียน 23 Jun 2013 @ 08:15 ()


ความเห็น (0)