อนุทิน 125492 - GD

GD

ศ. ชาญวิทย์ เกษตรศิริ  นักประวัติศาสตร์แนวหน้า อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


จากบล็อก yukti mukdawijitra

.........ผมแทบไม่เชื่อว่าอาจารย์จะก้าวออกมาอยู่แนวหน้าของการเคลื่อนไหวเพื่อปกป้องหลักการประชาธิปไตย ความยุติธรรม และสิทธิมนุษยชนอย่างแข็งขัน

อาจารย์ชาญวิทย์ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพียงในฐานะ "นักวิชาการบัญชีหางว่าว" อาจารย์ไม่เพียงเคลื่อนไหวแต่ในนาม หากแต่ท่านยังแสดงตัว พูด เขียน ออกสื่อ เผยแพร่ความคิดให้ประชาชน เพื่อนนักวิชาการ และสหายใน "สังคมชนชั้นนำ" ให้เข้าใจชีวิต ความหวัง และความเดือดร้อนของประชาชนสามัญ

ข้อเขียนนี้สั้นเกินไปที่จะบอกกล่าวความนับถือที่ผมมีต่ออาจารย์ชาญวิทย์น้อยไปที่จะบอกเล่าความภูมิใจที่ได้ร่วมงานแม้เพียงส่วนเสี้ยวหนึ่งของกิจกรรมต่างๆที่อาจารย์สร้างสรรค์ขึ้น

แต่ผมก็อยากใช้พื้นที่เล็กน้อยนี้กล่าวว่า

อาจารย์ชาญวิทย์เป็นแบบอย่างของนักวิชาการที่ไม่หวาดหวั่นต่อความสุ่มเสี่ยงในการนำชื่อเสียงของตนเองมาปกป้องเพื่อนมนุษย์ไม่กอดกุมเสวยสุขจากบารมีทางวิชาการของตนเองจนหันหลังให้ประชาชนในที่สุด


       ทะเลงาม : ท่านเป็นทั้งนักวิชาการและนักบริหารที่เรารู้จักจากการติดตามอ่านงานและโลกทัศน์ของท่านตลอดมา ไม่เป็นศิษย์ ไม่เคยเห็นตัวจริง  ก็นับถือท่านที่สุด
                          คิดถึงผู้บริหารมหาวิทยาลัยยุค10 ปีหลังนี่แล้วสะท้อนใจ จะมีสักกี่คนที่คล้ายท่าน
จะมีใครสักกี่คนที่ไม่หวาดหวั่นต่อความสุ่มเสี่ยงในการนำชื่อเสียง(ซึ่งไม่ค่อยปรากฏ)ของตนเองมาปกป้องเพื่อนอาจารย์ ไม่กอดกุมเสวยสุขจากตำแหน่งของตนเองจนหันหลังให้อาจารย์ผู้น้อยจนถึงวันที่เขาแสวงหาตำแหน่งใหม่........เขียน 21 Jun 2013 @ 10:33 ()


ความเห็น (0)