อนุทิน 125457 - พ.แจ่มจำรัส

วันนี้ถอดบทเรียนได้ 4 ท่าน ยังเหลืออีก 10+... ท่าน

ถอดแล้วมีความสุข ได้อ่าน ได้เขียน ได้เรียนรู้ จากบันทึกดีๆ ที่เพิ่งจะได้อ่าน...

ขอบคุณบันทึกดีๆครับ

เขียน 20 Jun 2013 @ 19:45 ()


ความเห็น (0)