อนุทิน 125424 - ธิ

ธิ

 แลกเปลี่ยนสิ่งดีดี

มีคุณค่าแง่มุมหลากหลาย

ตั้งใจเพื่อเปลี่ยนแปลง


ผนึกกำลังร่วม

สร้างสรรค์งานเพื่อมวลประชา

หนองคายเย็นเป็นสุข

(๑๙  มิถุนายน  ๒๕๕๖ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ  provincial KM  สสจ.นค. สรพ.สนับสนุน)
เขียน 19 Jun 2013 @ 21:17 ()


ความเห็น (0)