อนุทิน 125248 - มารีนี กาซอ

สัปดาห์ที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๔ ของเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖

               การจัดการเรียนการสอนในสัปดาห์ที่ ๕ ของเดือนมิถุนายน ในสัปดาห์นี้มีการจัดการเรียนการสอนตามปกติที่ผ่านมา เริ่มคุ้นเคยกับนักเรียนมากยิ่งขึ้น มีความสนิทสนมและในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และในบางครั้งครูพี่เลี้ยงจะเข้ามาดู ให้คำแนะนำในเรื่องของการควบคุมชั้นเรียนและเข้ามาพูดคุย-ถามเรื่องการจัดการเรียนการสอน ในแต่ละวันที่ไม่มีคาบสอนก็จะเข้าไปควบคุมชั้นเรียนในระหว่างที่ยังไม่มีครูเข้ามาสอน แต่ในบางครั้งก็ได้เข้าไปจัดห้องวิทยาศาสตร์ โดยไปล้างเครื่องแก้ว จัดวางให้เป็นระเบียบ ทำความสะอาด เป็นต้น โดยในแต่ละวันก็จะทำอย่างนี้ ในสัปดาห์นี้ก็ได้ผ่านไปอย่างด้วยดี โดยมีความร่วมมือจากครูพี่เลี้ยง ครูท่านอื่น และนักเรียนที่น่ารักทุกคน ทำให้ในการจัดการเรียนการสอนผ่านไปด้วยดี ขอขอบคุณทุกคนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทำให้ดิฉันประทับใจมาก ขอบคุณเป็นอย่างสูง

เขียน 17 Jun 2013 @ 09:34 ()


ความเห็น (0)