อนุทิน 125154 - คุณมะเดื่อ

รายการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา สพท.ปข.1  (เฉพาะ  อ.เมือง ฯ ) 


ช่วงเข้าวันนี้ 

 

ท่าน ผอ.สพท.ปข.1  ประธานในการประชุม ได้กล่าวถึงเรื่อง  " ห้องเรียนกลับ

ทาง "  ( Flipped Classroom ) และมอบเป็นนโยบายให้ทุกโรงเรียนนำไปปฏิบัติทั้ง  

8  กลุ่มสาระ แนวทางการนำไปใช้ให้เป็นรูปธรรม  พร้อมมีแจกเอกสารให้  1 

แผ่น  ( 2 หน้า )  ลงท้ายในเอกสาร ให้ค้นคว้าเพิ่มเติมได้


จากhttp//www.gotoknow.org/posts/502505


เขียน 15 Jun 2013 @ 13:58 () แก้ไข 15 Jun 2013 @ 14:03, ()


ความเห็น (0)