อนุทิน 125122 - Tawandin

  ติดต่อ

ความไม่รู้...?

• ถอดบทเรียนบันทึก Happy Ba พร้อมบทเรียนชีวิต ๒ (ยังไม่)เรียบร้อย ใช้เวลาเจ็ดชั่วโมงเต็ม

• เข้าใจปัญหาตน พร้อมวิธีแก้ไข ที่ต้องปลีกตน ซอยรายละเอียดเป็นแบบฝึกหัด ฝึกตนต่อไป

• อุปสรรคชุดใหญ่ ยังไม่สามารถไปต่อได้ ยังเรียง ให้ทำการถอดโจทย์อีกเป็นชุด

- เข้าใจตนได้ ใช่ว่าปัญหาจะหมดไป เพราะความอ่อนแอ อ่อนซ้อม ยังต้องฝึกซ้อมอีกหลาย

- ความไม่รู้ ไม่เข้าใจเพื่อน

- ความไม่รู้ไม่เข้าใจทีม

-ความไม่รู้ ไม่เข้าใจสถานการณ์

...ย่อมนำมาซึ่งปัญหาอันส่งผลกระทบต่อรอบข้างอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

...ถอดบทเรียนบันทึก "อาจารย์ดาบคู่ ๒" คงมีคำตอบรออยู่มังนะ

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (1)

ขอขอบคุณกำลังใจจากทุกท่่านค่ะ