อนุทิน 124895 - อิรฟัล สะมะแอ

อนุทินประจำสัปดาห์ที่ 4 วันที่ 09 มิถุนายน 2556

ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงกรุณาปราณี ผู้ทรงเมตตาเสมอ

ขอความสันติสุขจงมีแด่ทุกท่าน

สัปดาห์ที่ 4 ก็เข้าเนื้อหาส่วนของ “ผลของแรงที่ทำให้วัตถุเคลื่อนที่แบบต่างๆ” ในการจัดการเรียนรู้นั้นผมได้ดำเนินเรื่อง เป็น short story โดยในเรื่องราวนั้นมีผมเป็นพระเอก ^^ มี darling มีตัวร้าย และมีลูกแอบเปิ้ล เรียกความสนใจได้ดีเชียวล่ะ ซึ่งในเรื่องราวแต่ละส่วนก็จะมีการเคลื่อนที่อยู่ 1 แบบ พอเรื่องราวดำเนินไปจนครบ 3 ส่วน ก็จะมีรูปแบบการเคลื่อนที่ใหญ่ๆ อยู่ 3 แบบ คือ การเคลื่อนที่แบบเส้นตรง การเคลื่อนที่แบบเส้นโค้งหรือโพรเจกไทล์ และการเคลื่อนที่แบบวงกลม ซึ่งสามารถแบ่งย่อยออกไปได้อีก จากนั้นก็มาอภิปรายและสรุปร่วมกันถึงการเคลื่อนที่ของวัตถุที่เกิดขึ้นในเรื่องราวที่ดำเนินไป

ถือเป็นการจัดการเรียนรู้ที่สนุกไปอีกแบบ เพราะเรื่องราวที่ดำเนินไป ไม่ใช่ครูไม่ใช่ผมที่เป็นผู้ดำเนินเรื่อง แต่เป็นผู้เรียนที่ช่วยกันแต่งเติมจินตนาการ ผมเป็นแค่ตัวสื่อกลางที่คอยนำจินตนาการของเด็กๆออกมาเป็นภาพวาด เพื่อให้เกิดเป็นเรื่องราวหนึ่งขึ้นมา (ยอมรับว่าฝีมือการวาดภาพของผมกากมาก) ผู้เรียนก็จะมีนิทานของตัวเองเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเรื่องซึ่งมีสาระเรื่องการเคลื่อนที่แบบต่างๆ ครบถ้วน ซึ่งนอกจากสนุกแล้ว ผู้เรียนยังได้รับความรู้ที่คงทนอีกด้วย

นักเรียนที่ผมสอน มี 3ห้องที่เข้าใจในบทเรียน แต่มีอยู่ 1ห้องที่ไม่เข้าใจ ผมต้องพยายามปรับปรุงตนเองให้มากกว่านี้ แต่สำหรับสัปดาห์นี้ก็ผ่านได้ด้วยดี “อัลฮัมดูลิลลาฮ”


เขียน 09 Jun 2013 @ 11:06 () แก้ไข 24 Jun 2013 @ 17:30, ()


ความเห็น (0)