อนุทิน 124813 - พิชชา

พิชชา
วันนี้อยู่เวร..กิจกรรมรับน้องมีการทำพิธีกรรม..พบว่าเกิดอุปทานหมู่จำนวนมาก ....อุปทานหมู่ หรือเรียกว่า mass hysteria หรือmass psychogenic illness เป็นอาการทางจิตสังคมที่เกิดขึ้นกับคนหนึ่ง แล้วคนอื่นๆก็เป็นตาม อาการที่พบในวันนี้มีทั้งเป็นลม ไม่มีแรง กรีดร้อง และเจ้าเข้า...
เขียน 06 Jun 2013 @ 23:14 ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ฤดูกาล "รับน้องใหม่" โดย "พี่เก่า"

เขียนเมื่อ 

โดยมี "ครูอาจารย์" คอยกำกับอย่างใกล้ชิด ให้ข้อชี้แนะและกำลังใจ และ "ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง" ทั้งพยาบาล นักจิตวิทยา นิสิตจิตอาสา คุณยาม ฯลฯ มาร่วมด้วยช่วยกัน