อนุทิน 124492 - ป.

ป.

ดิน-น้ำ-ลม-ไฟ :Edward Burger และ Micheal Starbard ได้จัด 'Package' องค์ประกอบของการเป็นนักคิดที่ดี

ไว้อย่างน่าสนใจในหนังสือชื่อ 'Five elements of effective thinking'


                     Cr of picture : https://www.facebook.com/5Thinking?group_id=0

 Earth ธาตุดิน : เข้าใจ พื้นฐาน อย่าง 'ลึกซึ้ง'
                                                           Understand deeply

           Water ธาตุน้ำ : ติดตามที่มาที่ไปความคิด 'อย่างต่อเนื่อง'
                                                               Follow flow of idea

  Air ธาตุลม : คำถามนำไปสู่ 'การกลั่นตัว' ของความคิด
                                                            Raise the question

 Fire ธาตุไฟ :  มองความผิดพลาดเป็น 'ตัวจุดประกาย'
                                                           Make a mistake

 Quintessential รวมธาตุทั้งสี่ : การเปลี่ยนแปลง
                                                           Change

บันทึกไว้เผื่อเป็นประโยชน์คะ

ด้วยควาคิดถึง..

เขียน 01 Jun 2013 @ 03:15 () แก้ไข 01 Jun 2013 @ 03:18, ()


ความเห็น (0)