อนุทิน 124336 - nobita

nobita

เช้านี้กรมเจ้าท่า มาขอความร่วมมือผู้โดยสารเรือด่วนเจ้าพระยาตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้บริการสัญจรทางน้ำ (เรือด่วนเจ้าพระยา  เรือคลองแสนแสบ  เรือคลองพระโขนง)  ทำแบบสอบถามเสร็จทำให้คิดว่า การตอบแบบสอบถามของคนทั่วไปตอบกันอย่างไร สะท้อนสิ่งที่เกิดจากประสบการณ์ความรู้สึกจริงของตนเอง หรือตอบแบบกลาง ๆ ให้จบ ๆ ไป  และในส่วนคำถามเปิดจะมีสักกี่ใบที่ให้ข้อมูลเพื่อการสะท้อนปัญหา และแนวทางแก้ไขที่แท้จริง...

เขียน 27 May 2013 @ 07:27 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ถ้าใช้วิธีการอื่นร่วมด้วยเช่น การสัมภาษณเชิงลึก (Indepth Interview) ที่เน้นการพูดคุยสนทนาตามธรรมชาติ น่าจะช่วยให้ได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากขอมูลที่ไดมาจากวิธีการอื่นๆไดดีขึ้น (แต่ต้องลงทุนค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีกนิด) ค่ะ