อนุทิน 124330 - อิรฟัล สะมะแอ

อนุทินประจำสัปดาห์ที่ 2 วันที่ 26 พฤษภาคม 2556

ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงกรุณาปราณี ผู้ทรงเมตตาเสมอ

ขอความสันติสุขจงมีแด่ทุกท่าน

สัปดาห์ที่สองเป็นสัปดาห์ที่เริ่มจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง คาบแรกนั้น ผมสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ห้อง6 อยากบอกว่า"เศร้า" เพราะผมจัดกิจกรรมการเรียนแล้วผู้เรียนไม่เข้าใจ ผู้เรียนไม่สามารถจับประเด็นใจความสำคัญได้ และผู้เรียนหลายๆกลุ่มไม่ให้ความร่วมมือ จนครูพี่เลี้ยงต้องเข้ามาช่วยกิจกรรมในบางส่วน แต่ผมก็สอนคายนี้จนหมดคาบ เมื่อหมดคาบครูพี่เลี้ยงก็ให้กำลังใจผมพร้อมแนะนำเทคนิควิธีการเพื่อพัฒนาตนเองต่อไป

คาบที่สองที่เข้าสอนเป็นห้องเดิม ผมใช้เทคนิคการให้คะแนนการให้ความร่วมมือในชั้นเรียน ไม่น่าเชื่อว่าได้ผล ผู้เรียนจากที่ไม่สนใจกลับแข่งกันยกมือตอบคำถามและแข่งกันออกมาเขียนบนกระดาน เมื่อเป็นเช่นนี้ผมเลยให้ผู้เรียนทำการทดลองเพื่อศึกษาความเร็วในการเคลื่อนที่ของวัตถุที่ตกอย่างอิสระ ผ้เรียนต่างก็ให้ความร่มมือเป็นอย่างดี จึงสามารถสรุปเนื้อหา ใจความสำคัญของเรื่องที่เรียนรู้ได้จากการลงมือหาคำตอบเอง ทำให้ข้อมูลที่ได้มีความคงทนมากขึ้น ครูพี่เลี่ยงคนสวยก็ชมว่าสอนดีขึ้นน่ะ ^^ แต่ผมก็ได้ถามข้อบกพร่องในการสอนของผมและขอคำแนะนำจากท่าน เพื่อเป็นข้อมูลให้ผมได้พัฒนาตนเองต่อไป สัปดาห์ที่ 2 ก็ผ่านไปด้วยดี "อัลฮัมดูลิลลาฮ"


เขียน 26 May 2013 @ 23:48 ()


ความเห็น (0)