อนุทิน 124319 - สุนิสา จูฑามาตย์

อนุทินประจำสัปดาห์ที่ 2 วันที่ 26 พฤษภาคม 2556

         ดิฉัน นางสาวสุนิสา จูฑามาตย์ ได้สอนโรงเรียนวัดเก็ตโฮ่ ซึ่งสัปดาห์เป็นสัปดาห์ที่ 2 ตอนเช้าดิฉันและนักเรียน ป.5 ได้ลงเขตพื้นที่ทำความสะอาดทุกอย่างก่อนเข้าแถว

         สำหรับการสอน ดิฉันมีการเตรียมการสอน ซึ่งจะบททวนบทเรียนและจะมีการเตรียมอุปกรณ์สำหรับการทดลองในบางสอนในเนื้อหาที่จะสอน ดิฉันสอนให้นักเรียนให้สังเกต ตั้งคำถาม ค้นหาคำตอบแล้วจดบันทึก ซึ่งดิให้นักเรียนปฏิบัติการทดลองจริงให้มีส่วนร่วมในการทดลองทุกคน ดิฉันสอนนักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 2 4 5 6 จะมีเรื่องของการคุยในชั้นเรียนเพราะเป็นเด็กนักเรียนเป็นเด็กๆ จะต้องสร้างจุดสนใจให้แต่นักเรียน

        ในสัปดาห์นี้มีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือ วันวิสาขบูชา ทางโรงเรียนให้นักเรียน ชั้น ป. 5 และ ป.6 ได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญนี้ด้วย ซึ่งไปทำกิจกรรมเวียนเทียนที่ วัดเก็ตโฮ่ 

จากความรู้สึก รู้ดีที่ได้สอนและได้ให้ความรู้นักเรียน ทั้งแนะนำ และสั่งสอน บางครั้งรู้สึกเหนื่อยแต่ก็ดี ที่มีนักเรียนตั้งใจที่จะรับความรู้จากเรา 

         

  " ณ ตอนนี้ ได้รู้แล้ว คำว่า ครู          ที่คอยสอนสั่งเมื่อตอนเรายังเล็ก

ท่านนั่นเหนื่อยยาก ลำบากอย่างไร             ขอแค่ใจรัก และเห็น ศิษย์ครู นั่น เป็นคนดี "

แด่....... ครู ทุกคน(ผู้แต่ง สุนิสา จูฑามาตย์ ) อาจจะไม่ไพเราะแต่แต่งเพราะ คิดถึง บุญคุณครู
เขียน 26 May 2013 @ 22:25 () แก้ไข 26 May 2013 @ 22:29, ()


ความเห็น (0)