อนุทิน 124315 - สุนิษา ดิษฐาภรณ์

สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 20-23 พฤษภาคม 2556

        เป็นสัปดาห์ที่ได้ฝึกประสบการณ์ในวิชาชีพครูเต็มตัวในบทบาทของความเป็นครู และในการฝึกสอนครั้งนี้ก่อนที่จะเข้าสอนดิฉันได้เตรียมการสอนเป็นอย่างดี จึงทำให้สอนไปด้ายอย่างราบรื่น นักเรียนทุกคนน่ารักมาก ตั้งใจเรียนเป็นอย่างดี แต่ก็มีบ้างที่ซุกซนแต่ก็มีไม่มากนัก ทำให้ดิฉันได้ฝึกและได้เรียนรู้เพิ่มมากขึ้นในการควบคุมชั้นเรียน เพราะการควบคุมชั้นเรียนเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่ง

        การเป็นครูที่ดีได้นั้นต้องมีองค์ประกอบหลายอย่างที่สามารถเป็นครูที่ดีได้ ดั้งนั้นการเป็นครูที่ดีควรที่จะมีความยุติธรรม มีจริยธรรมในใจอยู่เสมอ และรักศิษย์ทุกคนเท่าเทียมกัน ซึ่งโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยาก็เป็นโรงเรียนที่ดีแห่งหนึ่งที่สอนให้ครูเน้นเรื่องจริยธรรม  และที่ประทับใจมากที่สุดคือเห็นความสามัคคีของความเป็นไทยหัวอาเซียนวิทยา ทุกคนในโรงเรียนอยู่กันเหมือนพี่น้องซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้ทุกอยู่ร่วมชายคาเดียวกันอย่างมีความสุข 

        


เขียน 26 May 2013 @ 21:52 ()


ความเห็น (0)