อนุทิน 124288 - ศิริพรรณ บูเก็ม

สัปดาห์ที่ 2 

ในสัปดาห์ที่ 2 นี้เป็นสัปดาห์ที่เริ่มทำแผนการจัดการเรียนรู้ และศึกษาโครงสร้างหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ว่าวิชาวิทยาศาสตร์มีการจัดชัวโมงและการแบ่งเวลาในการทำแผนการสอนอย่างไรให้เหมาะสมกับชั่วโงเรียน และเริ่มจัดทำแผนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 นอกจากนี้ยังได้รับมอบหมายให้ประจำห้องวิทยาศาสตร์ และช่วยจัดพิมพ์ SAR ของโรงเรียนในปี 2556 ในการจัดการเรียนการสอนก็เริ่มทำความรู้จักกับนักเรียนบางชั้น รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่นักเรียนทุกคนให้ความเคารพ นักเรียนบางคนก็เข้ามาถามว่า ครูชื่ออะไรค่ะ ซึ่งเป็นห้องที่ไม่ได้สอน รู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก

ในการสอนครูพี่เลี้ยงก็ให้คำแนะนำในการควบคุมชั้นเรียน ดิฉันก็ได้จดจำเททคนิคและวิธีการในการเรียกความสนใจแก่นักเรียน และดิฉันเริ่มจัดตกแต่งห้องวิทยาศาสตร์ให้เหมาะสมกับเป็นแหล่งการเรียนรู้ของนักเรียน 

เขียน 26 May 2013 @ 13:07 ()


ความเห็น (0)