อนุทิน 124174 - น้องซิลเวีย

  ติดต่อ


เจอภาพการ์ตูนล้อเลียน Double-blind experiment ...ดูแล้วน่ารักดี

Double-blind experiment :การทดลองแบบปิดสองด้าน
การวิจัยเชิงทดลองที่ออกแบบให้ทั้งนักวิจัยและผู้ที่เป็นตัวอย่างไม่รู้ว่าตัวอย่างผู้ใดอยู่ในกลุ่มทดลอง และผู้ใดอยู่ในกลุ่มควบคุม 

  เขียน:  

ความเห็น (0)